x

Systém Recyklace Betonu

Systém Recyklace Betonu

Zařízení na recyklaci betonu ELKON poskytují svým uživatelům výhodu úspory nákladů díky recyklaci betonových komponentů a zároveň chrání životní prostředí.

 • Vzhledem k tomu, že recyklační betonárnu lze instalovat vedle betonáren, zcela odpadají náklady na přepravu zbytkového betonu na jiné místo.
 • Recyklované kamenivo, které vzniká při mytí a rozkladu zbytkového betonu v mycí nádrži, lze v určité míře znovu použít při výrobě betonu.
 • Recyklovaná směs vody a cementu může být znovu použita pro výrobu betonu pomocí míchadla, které zabraňuje propadávání částic cementu do vody. To přináší značné úspory i při výrobě betonu.

Chcete-li se dozvědět více informací o pokročilé výrobní technologii a komponentech betonáren ELKON, navštivte naši stránku Proč právě ELKON? Stránka.

FUNKCE

Kapacita

10 m³/h

Maximální velikost kameniva

50 mm

Celková síla motoru

20 kW

Řídící napětí

24 V

Možnost mycí stanice

Volitelná

Zemní nádrž na vodu

20 m³ (Volitelná)

POPIS

V dnešní době je stále více věnována pozornost minimalizování dopadu výroby betonu na životní prostředí. Nebudou-li přijata nezbytná opatření, zvýšení výroby betonu může způsobit nevratné změny.

Betonový odpad vypouštěný do přírody ztvrdne a zbývající voda a betonový kal otráví živé organismy a přírodní zdroje pod povrchem. Recyklací čerstvého betonu strojem společnosti ELKON je problém znečištění zcela odstraněn tím, že uživateli umožní opětovně použít betonový odpad.

Recyklační stroj ELKON se skládá z betonové odpadní nádrže vybavené mycím systémem, recyklační jednotky oddělující kamenivo a směs a vodní nádrže. Speciální míchadlo odděluje cementové částice a zabraňuje jejich opětovnému připojení k vodě v nádrži.

Vodní nádrž může být vyrobena z betonu a umístěna pod zemí, nebo umístěna na povrchu s kapacitou 20m3 a vyrobena z plastu. V mobilní verzi nevyžaduje postavené podzemní základy, ale může být pouze postavený na zemi.

Jako další možnost lze vytvořit stanici pro mytí betonových pump a autodomíchávačů s významnou úsporou času.

Kontaktní Formulář

Systém Recyklace Betonu

Zobrazit Volné Pozice

Pracovat ve společnosti ELKON znamená být schopen odhodlaně se zavázat k jedné věci a růst z ní. Jako jednotlivec i jako celek - v rodinném podniku, který vytváří fascinující výrobky po celém světě. Jakmile to zažijete, budete chtít zůstat.

Zobrazit Volné Pozice
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu
 • Systém Recyklace Betonu

ELKON

Adresa : Gazeteciler Sitesi,Dergiler Sokak No:13 Estentepe ISTANBUL/TURKEY

Tel. : +90 212 288 96 33 (pbx)

Fax : 90 212 274 63 10

E-Mail : info@elkon.net